CEIT Director

CEIT Director

Director of the Center for Educational Innovation and Technology

Lecturer Dr. Sorachai Kamollimsakun

2021- Present

Asst. Prof. Dr. Thara Angskun

2019 – 2021

Asst. Prof. Dr. Khanchai Kosolthongkee

2017 – 2019

Asst. Prof. Dr. Thara Angskun

2013 – 2017

Asst. Prof. Chanchai Thongsopha

2013 – 2013

Lecturer Dr. Rachen Kosalwit

2011 – 2013

Asst. Prof. Dr. Rangsan Wongsan

2008 – 2011
X