กิจกรรม/Events

กิจกรรม/Events

ประมวลกิจกรรม (VDO)

ขอแสดงความยินดี ศรีปีบทอง 2563

นักศึกษารางวัลศรีปีบทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 นายจิตรภาณุ อาษากลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบัณฑิตเข็มทองคำ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบัณฑิตเข็มทองคำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบัณฑิตเข็มทองคำ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบัณฑิตเข็มทองคำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบัณฑิตเข็มทองคำ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน

Events

november 2020

2020mon09novAll DayFeaturedพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Event Organized By: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Event Type :พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

X