ขอแสดงความยินดี

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร. ธรา อั่งสกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่ง

คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

 

X