ทำเนียบบัณฑิต

คำแนะนำการใช้งาน

ไฟล์ทำเนียบบัณฑิต ในรูปแบบ DVD เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดข้อมูล ซึ่งมีนามสกุล .zip โปรแกรมที่ต้องใช้ในการยกเลิกบีบอัดข้อมูล ได้แก่ WinZip หรือ WinRaR เป็นต้น

  1. Download file ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. ยกเลิกการบีบอัดไฟล์โดยใช้โปรแกรม WinZip หรือ WinRaR
  3. เรียกใช้ไฟล์ที่มีนามสกุล .exe เช่น suranaree2555.exe

หมายเหตุ หากต้องการสร้างแผ่น DVD เมื่อทำการยกเลิกการบีบอัดไฟล์แล้ว สามารถ write ลงแผ่น DVD ได้ทันที

X