กำหนดให้วันศุกร์ที่ ๔ และวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดทำการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

X