หอพักหญิง(สุรนิเวศ 1-6)

หอพักหญิง(สุรนิเวศ 1-6)

หอพักสุรนิเวศ 1-6  เป็นหอพัก หญิง  พัก 4 คน/ห้อง   ราคา 2,200 บาท/คน/เทอม

ค่าไฟฟ้า ตามที่ใช้จริง  ค่าน้ำประปา หารกันทั้งหอพัก

เป็นอาคาร 3 ชั้น แบบใต้ถุ่นโล่ง 

 

 

 

 

 

X