งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา

Cute_girl_holding_hands_in_pray__Thankful_and_relieved_happy_cartoon_illustration-removebg-preview
เรื่องเด่นประจำวัน

   ขอเชิญชวนบริจาคเงินทุนสมทบ           กำหนดการให้กู้ยืม กยศ. ภาค 1/2565                                                                 รับฟรีชุดตรวจ ATK คนละ 3 ชิ้น

        เข้ากองทุนมหาวิทยาลัย        (เฉพาะนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4-6)   ปฏิทินทุนการศึกษา ภาค 3/2564               สำหรับนักศึกษา มทส. ทุกคน

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร

กำหนดวันรับชำระค่าเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม »
ประกาศ/ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา

หมายเหตุ : เว็บไซต์นี้รองรับกับการใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เป็นหลัก 

               ไม่รองรับการใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ เช่น internet Explorer เป็นต้น

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
X