งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา

เรื่องเด่นประจำวัน

   ขอเชิญชวนบริจาคเงินทุนสมทบ                    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต                        คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต                     รับฟรีชุดตรวจ ATK คนละ 3 ชิ้น

        เข้ากองทุนมหาวิทยาลัย                  หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU SUTH              และขั้นตอนการบริจาคโลหิต                    สำหรับนักศึกษา มทส. ทุกคน

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร

การประชุมสนทนา ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยผลตอบแทนที่สังคมได้รับและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศ

อ่านเพิ่มเติม »
ประกาศ/ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา

หมายเหตุ : เว็บไซต์นี้รองรับกับการใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เป็นหลัก 

               ไม่รองรับการใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ เช่น internet Explorer เป็นต้น

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
X