คำแนะนำการกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2564

คำแนะนำการกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2564 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปรับเปลี่ยนระบบเป็น

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Studentloan fund system : DSL)

และยุติการใช้ระบบ E-Studentloan โดยในปีการศึกษา 2563 เป็นปีสุดท้าย

ผู้กู้ยืม จะต้องเปลี่ยนใช้ระบบจัดการการให้กู้ยืมแบบดิจิทัล Loan Origination System : LOS

เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสาร ที่สำคัญ ให้นักศึกษาเตรียมการกู้ในปีการศึกษา 2564

 

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา จะเพิ่มเติมแจ้งข่าวสารให้ทราบเป็นระยะ

** เน้นนะคะ จะเริ่มดำเนินการปีการศึกษา 2564  ทุกคน เมื่อติดตั้งแล้ว อย่าลืม จดรหัสผ่าน เตือนความจำไว้ด้วยนะคะ **

1. เตรียมการ ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ทำได้ 2 วิธี

คำแนะนำ : Part 1 การลงทะเบียนขอใช้งาน  <<Click!!>>

  1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.studenloan.or.th ->เมนูระบบการให้กู้ยืม->สำหรับนักเรียน/นักศึกษา-> ระบบ DSL หรือ <<Click ที่นี่>>
  2. ลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์มือถือ ด้วย Application กยศ.Connect หรือ เป๋าตัง <<Click VDO แนะนำ>>

2. ประชาสัมพันธ์ข่าวให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 ผ่าน มือถือ ดีเดย์ 1 เมษายน 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.studentloan.or.th/th/news/1616398608

3. ขอบเขตและลักษณะการให้กู้ยืม

X