ขอเชิญชวนบริจาคเกล็ดเลือด

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านร่วมบริจาคเกล็ดเลือด ได้ที่อาคารความเป็นเลิศ ชั้น 5

โรงพยาบาลเทคโนโลยีสุรนารี วันเวลาราชการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

**สำหรับนักศึกษาที่บริจาคเกล็ดเลือดสามารถนำหลักฐานการบริจาคมายื่นเป็นชั่วโมงจิตอาสาได้ที่งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษานะคะ จะได้ชั่วโมงจิตอาสาทั้งหมด 10 ชั่วโมงค่ะ

X