เว็บไซค์ที่หน้าสนใจต่าง ๆ

เว็บไซค์ที่หน้าสนใจต่าง ๆ

เว็บไซค์ ที่เกี่ยวข้องกับ ” งานวินัยนักศึกษาและการทหาร “

ติดต่อเรา

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 0-2221-1733-4   แฟกซ์. 0-2221-3870

Territorial Defense Command
2 Charoenkrung Rd. Bangkok 10200 Thailand

Tel.0-2221-1733-4 Fax. 0-2221-3870
Email : it@tdc.mi.th

ติดต่อเรา

ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ เมืองนครราชสีมา

จังหวัด นครราชสีมา 30000

โทร. 044-958275 โทรสาร. 044-990086

E-Mail : rtckorat@yahoo.com

Facebook : rtckorat

ติดต่อเรา

กรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา

111 ถ.มหาวิทยาลัย ถ.มหาวิทยาลัย

ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร 044-223123-4 

ติดต่อ ส่วนกิจการนักศึกษา

อาคารกิจการนักศึกษา 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี

 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร 044-223123 ,044-22124

X