สถานพัฒนาคณาจารย์

สถานพัฒนาคณาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า เสนอชื่ออาจารย์เพื่อรับรางวัลพนักงานดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สายวิชาการ ด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยสามารถส่งข้อมูลการเสนอชื่อ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/g.sut.ac.th/sut ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปุณณวิช โสภณ โทร. 0-4422-4314

วีดิทัศน์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน เรื่อง เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับนักศึกษา

X