การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา

การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านในการเข้าทำการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ทาง http://reg.sut.ac.th พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก “กระบอกน้ำแสดงอุณหภูมิแบบดิจิตอล”
ตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ผลจากการประเมินการสอนจักนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และข้อมูลของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจักถือเป็น ความลับ

หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน
สามารถแจ้งได้ทาง E-mail :sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659

X