ข่าวรับสมัครงาน CSP CASTING

ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน

บริษัท ซี เอส พี คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน  อลูมิเนียม 

DIE CASTING และ GRAVITY CASTING

X