february, 2021

24feb9:38 am9:38 amสวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย" ปีงบ 65

Event Details

สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการ “แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย” ปีงบ 65

 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ “แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย” ประจำปีงบประมาณ 2565

ศึกษารายละเอียด https://bit.ly/3jjqWsR

กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) กรอกข้อมูลที่
http://researchform.sut.ac.th/ เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

Time

(Wednesday) 9:38 am - 9:38 am

X