october, 2020

29oct8:30 am8:30 amสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต สำนักวิชาแพทยศาสตร์เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินฯ

Event Details

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยสาขาวิชาเวชศาสตรปริวรรต เตรียมการต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563

Time

(Thursday) 8:30 am - 8:30 am

X