ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์จัดพิธีปฏิญาณตน และประดับป้ายชื่อของนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียติคุณจากแพทยสภาแด่อาจารย์แพทย์ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ อ. พญ.ผการัตน์ แสงกล้า และนักศึกษาแพทย์ผู้มีความประพฤติดีเด่น ให้แก่ น.ส.วราสิริ อภัยพงษ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบตอดุลเดชวิกรม พระบรมราชนก เนื่องในวันมหิดล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ (MED-DENT สัมพันธ์) ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมค่ายศิลปะเปิดใจวัยรุ่น

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

X