สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ชั้นเลิศทางการพยาบาล พัฒนาสุขภาพเพื่อสังคมที่พึ่งตนเองได้
อัตลักษณ์
บัณฑิตพยาบาลนักเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน
เอกลักษณ์
สำนักวิชาแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
Previous
Next

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (ลำดับสำรอง) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ (Direct Admission) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคั

Read More »

รอบที่ 1
Portfolio
ปิดรับสมัคร
รอบที่ 2
โควต้าพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์
ปิดรับสมัคร

X