สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ชั้นเลิศทางการพยาบาล พัฒนาสุขภาพเพื่อสังคมที่พึ่งตนเองได้
อัตลักษณ์
บัณฑิตพยาบาลนักเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน
เอกลักษณ์
สำนักวิชาแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
Previous
Next

รอบที่ 1
Portfolio
ปิดรับสมัคร
รอบที่ 2
โควต้าพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์
ปิดรับสมัคร

october

2021wed06oct6:00 pm10:00 pmประชุมเพื่อนำเสนอ SAR AUN-QA  ครั้งที่ 4

2021fri08oct1:00 pm3:00 pmประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

2021fri08oct5:00 pm6:00 pmประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ

2021sat09oct9:00 am4:00 pmการบรรยายพิเศษ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ 1) ฉบับปรับแก้หลังการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา

2021fri15oct1:00 pm3:00 pmประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

2021wed20oct5:00 pm8:00 pmประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ป.โทฯ

2021thu21oct9:00 am12:00 amกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ในรูปแบบออนไลน์

2021mon25oct5:00 pm7:00 pmประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

2021fri29oct1:00 pm3:00 pmประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

X