งานกิจกรรมนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พิธีประดับแถบหมวก มอบเข็มวิทยฐานะ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 9 และพิธีมอบหมวก เข็มสัญลักษณ์และตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีประดับแถบหมวก มอบเข็ม

Read More »

X