ผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2563

เนื่องวันที่ 21ตุลาคม 2563 เป็นวันพยาบาลแห่งชาติและครบรอบ 120 ปี แห่งวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
ผู้บริหารและผู้แทนสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่มีต่อวิชาชีพพยาบาลและปวงชนชาวไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงพยาบาลอำเภอบัวใหญ่ ทั้งนี้ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมวิชาชีพที่ดีงามอีกด้วย
X