ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 2
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 223 995044 223 952044 223 819
โทรสาร 044 223 952

สายตรงคณบดี

X