ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4422-4752 โทรสาร 0-4422-4750

E-mail: ird_pr@sut.ac.th

เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : คลิกที่นี่

X