ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สถานที่ตั้ง : 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ อาคารวิชาการ 2 ชั้น 5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนน มหาวิทยาลัย ตำบล สุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

หมายเลขโทรศัพท์ 044-224652  โทรสาร  044-224187

E-mail:rs224652@gmail.com

 

X