กิจกรรมวิ่งประเพณีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมวิ่งประเพณีให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562  เวลา 06.00 – 08.30 น. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมจำนวน 300 คน  โดยจุดเริ่มต้นปล่อยตัวนักศึกษาจากวงเวียน มทส. ไปสี่แยกซอยสามยอด (ประตู 1) กลับมาสามแยกอาคารสุรเริงไชย  สามแยกอาคารบริหาร และเลี้ยวเข้าอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี

X