ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเรา

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Tel: 66-4422-4213-5 Fax: 66-4422-4205

X