ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ

ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปนม มทส.

นมสดพาสเจอร์ไรส์
ขนาด 200 ซีซี
รสจืด
ราคา 12 บาท/ขวด

นมสดพาสเจอร์ไรส์
ขนาด 200 ซีซี
รสพร่องมันเนย
ราคา 12 บาท/ขวด

นมสดพาสเจอร์ไรส์
ขนาด 200 ซีซี
รสหวาน
ราคา 12 บาท/ขวด

นมสดพาสเจอร์ไรส์
ขนาด 200 ซีซี
รสช็อคโกแลต
ราคา 12 บาท/ขวด

นมสดพาสเจอร์ไรส์
ขนาด 400 ซีซี
รสจืด
ราคา 24 บาท/ขวด

นมสดพาสเจอร์ไรส์
ขนาด 400 ซีซี
รสพร่องมันเนย
ราคา 24 บาท/ขวด

นมสดพาสเจอร์ไรส์
ขนาด 400 ซีซี
รสหวาน
ราคา 24 บาท/ขวด

นมสดพาสเจอร์ไรส์
ขนาด 400 ซีซี
รสช็อคโกแลต
ราคา 24 บาท/ขวด

นมสดพาสเจอร์ไรส์
ขนาด 2 ลิตร
รสจืด
ราคา 89 บาท/ขวด

นมสดพาสเจอร์ไรส์
ขนาด 2 ลิตร
รสพร่องมันเนย
ราคา 89 บาท/ขวด

นมสดพาสเจอร์ไรส์
ขนาด 2 ลิตร
รสหวาน
ราคา 89 บาท/ขวด

นมสดพาสเจอร์ไรส์
ขนาด 2 ลิตร
รสช็อคโกแลต
ราคา 89 บาท/ขวด

นมสดพาสเจอร์ไรส์
ขนาด 5 ลิตร
รสจืด
ราคา 185 บาท/ขวด

นมสดพาสเจอร์ไรส์
ขนาด 5 ลิตร
รสพร่องมันเนย
ราคา 185 บาท/ขวด

นมสดพาสเจอร์ไรส์
ขนาด 5 ลิตร
รสหวาน
ราคา 185 บาท/ขวด

นมสดพาสเจอร์ไรส์
ขนาด 5 ลิตร
รสช็อคโกแลต
ราคา 185 บาท/ขวด

ไอศกรีมนมสด มทส.
ขนาด 65 กรัม
มี 7 รสชาติ
ราคา 25 บาท/ถ้วย

ไอศกรีมนมสด มทส.
ขนาด 800 กรัม
มี 7 รสชาติ
ราคา 120 บาท/กล่อง

โยเกิร์ต มทส.
ขนาด 65 กรัม
มี 3 รสชาติ
ราคา 15 บาท/ถ้วย

น้ำนมดิบ


ราคา 26 บาท/กิโลกรัม

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ตรา มทส.

น้ำดื่ม ตรา มทส.
ขนาด 220 ml
(แพ็คบรรจุ 48 ถ้วย)
ราคา 80 บาท/กล่อง

น้ำดื่ม ตรา มทส.
ขนาด 350 ml
(แพ็คบรรจุ 12 ขวด)
ราคา 45 บาท/แพ็ค

น้ำดื่ม ตรา มทส.
ขนาด 600 ml
(แพ็คบรรจุ 12 ขวด)
ราคา 45 บาท/ขวด

นมสดพาสเจอร์ไรส์
ขนาด 1.5 ลิตร
(แพ็คบรรจุ 6 ขวด)
ราคา 46 บาท/แพ็ค

น้ำดื่ม ตรา มทส.
ขนาด 18.9 ลิตร

ราคา 18 บาท/แกลลอน

ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อโคราช

ลูกไก่เนื้อโคราช
อายุ 1 วัน
(รับวัคซีนแล้ว)
ราคา 20 บาท/ตัว

ไก่โคราชขุน


ราคา — บาท

แม่พันธุ์ มทส


ราคา — บาท

พ่อแม่พันธุ์เหลืองหางขาว
 
 
ราคา — บาท

ไก่เนื้อโคราชชำแหละ
 

ราคา 140 บาท/กิโลกรัม

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

อาหารโค มทส.
สูตร มทส 014
(ขนาด 30 กิโลกรัม/กระสอบ)
ราคา 286 บาท/กระสอบ

อาหารโค มทส.
สูตร มทส 016
(ขนาด 30 กิโลกรัม/กระสอบ)
ราคา 297 บาท/กระสอบ

อาหารโค มทส.
สูตร มทส 021
(ขนาด 30 กิโลกรัม/กระสอบ)
ราคา 337 บาท/กระสอบ

อาหารโค มทส.
สูตร มทส 112
(ขนาด 30 กิโลกรัม/กระสอบ)
ราคา 275 บาท/กระสอบ

อาหารโค มทส.
สูตร มทส 114
(ขนาด 30 กิโลกรัม/กระสอบ)
ราคา 286 บาท/กระสอบ

อาหารแพะ มทส.
สูตร มทส 214
(ขนาด 30 กิโลกรัม/กระสอบ)
ราคา 296 บาท/กระสอบ

อาหารแพะ มทส.
สูตร มทส 216
(ขนาด 30 กิโลกรัม/กระสอบ)
ราคา 307 บาท/กระสอบ

X