ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ฟาร์มมหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาโครงการเชิงธุรกิจ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
——————————————
คุณสมบัติ
– เพศ ชาย-หญิง
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
——————————————
ภาระหน้าที่
– วางแผนการดำเนินงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์
– ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
– สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน/ประจำปี
– ให้บริการวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
***ให้สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563
———————————————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0-4422-5000 คุณชนัญชิดา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้
https://drive.google.com/file/d/1JDKIUoc-cuABM1neJgBZkwr9vu-zOv_l/view?usp=sharing

X