Home

Home

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถานวิจัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Click Here
Click Here
หน่วยวิจัย โรคติดเชื้อ Helicobacter pylori และมะเร็งกระเพาะอาหาร
Click Here
Previous
Next

ข่าวทุนประชาสัมพันธ์/ กิจกรรม

รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ในประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)”

รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ในประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2564 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1.https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6350 2. https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6350

Read More »

ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1.https://nriis.nrct.go.th/ResearchFundListDetail_H.aspx?id=65563 2.https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8374 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถะบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ที่อยู่เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 เปิดรับประกาศตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  1) https://nriis.nrct.go.th/ResearchFundListDetail_H.aspx?id=65583 2) https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8372 ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 001_ประกาศรับข้อเสนอทุนมหาบัณฑิต วช..pdf 002_หนังสือประชาสัมพันธ์ทุนมหาบัณฑิต วช..pdf 003_แบบฟอร์มข้อเสนอ MA1 (อ.ที่ปรึกษา).docx 004_แบบฟอร์มข้อเสนอ

Read More »

สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการ “แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย” ปีงบ 65

สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการ “แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย” ปีงบ 65   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ “แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย” ประจำปีงบประมาณ 2565 ศึกษารายละเอียด https://bit.ly/3jjqWsR กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th/ เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ ฝากประชาสัมพันธ์โดย ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

Read More »

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สังกัด สอศ. ร่วมส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวผ่านระบบ NRIIS (เท่านั้น) : https://nriis.nrct.go.th สามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2564 โดยแบ่งกลุ่มเรื่องในการพิจารณา ดังนี้ 1. ด้านอุตสาหกรรม 2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read More »

VDO ประชาสัมพันธ์

X