FAQ

FAQ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  •  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 – 3) เป็นนักเรียนไป – กลับ

        (หมายเหตุ : หากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความประสงค์อยู่หอพักสามารถแจ้งทางโรงเรียนฯ ได้) 

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) เป็นนักเรียนประจำ

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ยังไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดตั้งโรงเรียนมีแนวคิดจัดเป็นโรงเรียนประจำ (Boarding School)  

นักเรียนสามารถนำเงินสด มาเติมเงินลงบัตร ณ จุดรับบริการเติมเงินช่วงกลางวันที่โรงอาหาร

  • ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี

ด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ เป็นชุดเฉพาะดังนั้น หากต้องการสามารถซื้อได้ที่ร้านโซโก้ นครราชสีมา

โรงเรียนฯ ได้มีกิจกรรมให้ผู้ปกครองพบผู้บริหาร โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน การพบผู้บริหาร     ผ่านกิจกรรมของโรงเรียน เช่น Parent – Teacher Conference(PTC) และ Parent Teacher Student Dialogue (PTS)

รับนักเรียนโดยการสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โรงเรียนได้มีโควตาสำหรับนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  8  ทุน โดยต้องเป็นนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ และสุรินทร์ (จังหวัดละ 2 ทุน) และต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่โรงเรียนฯ กำหนด  

คำถามในหอพัก

สามารถเข้าพักได้ 3 คน ต่อห้อง

เครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก,เครื่องทำน้ำอุ่น,ตู้เสื้อผ้า,โต้ะ,เก้าอี้,เตียงนอน

นักเรียนสามารถรายงานตัวกลับบ้านได้ในวันศุกร์หรือวันหยุดตามปฎิทินโรงเรียน เวลา 16.30 – 20.00 น. เป็นต้นไป และสามารถรายงานตัวกลับเข้าหอได้ในวันอาทิตย์ เวลา 15.00 – 20.00 น. เป็นต้นไป

หอพักนักเรียนจะปิดทำการ เมื่อมีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน

นักเรียนสามารถส่งชุดเครื่องแบบนักเรียนซัก – รีด ตามรอบการส่งผ้าดังนี้

  • รอบที่ 1 : นักเรียนสามารถส่งชุดเครื่องแบบนักเรียนได้ภายในวันเย็นพุธ ก่อน 22.00 น. และนักเรียนจะได้รับชุดเครื่องแบบนักเรียนกลับคืนภายในวันอาทิตย์
  • รอบที่ 2 : นักเรียนสามารถส่งชุดเครื่องแบบนักเรียนได้ภายในวันเย็นศุกร์ ก่อน 18.00 น. และนักเรียนจะได้รับชุดเครื่องแบบนักเรียนกลับคืนภายในวันอังคาร

นักเรียนสามารถอยู่หอพักในวันหยุดระหว่างสัปดาห์ได้

X