ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเรา

สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาคารวิชาการ 2 ชั้น 3 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

อีเมล: kuntee@sut.ac.th, kuntee@g.sut.ac.th

โทรศัพท์: 044-224-149
โทรสาร: 044-224-150

X