หน้าแรก

หน้าแรก

ข่าวสารจากสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี

มทส. สร้างคน คนสร้างป่า

ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

พออยู่ พอกิน พอดี พอเพียง

ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลองไผ่

มทส.บริการอาหารมื้อเที่ยงแก่ชุมชนฟรี

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ นายกสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการสโมสรฯ จัดโครงการ “มทส.บริการอาหารมื้อเที่ยงแก่ชุมชนฟรี”

X