หน้าแรก

หน้าแรก

ด้วยรักและอาลัยยิ่ง

 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ส่วนบริหารสินทรัพย์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ “พ่อใหญ่” นักการศึกษาผู้เป็นต้นแบบอันดีงามและมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาของไทย

 

                                                                                                                                             ส่วนบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มทส. จับมือ บ. ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาและลอยน้ำ คาดลดค่าไฟฟ้ากว่า 510 ล้านบาท ในระยะยาว 25 ปี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโล

Read More »
X