สถานกีฬาและสุขภาพยินดีต้อนรับ

สถานกีฬาและสุขภาพยินดีต้อนรับ

สถานกีฬาและสุขภาพศึกษาดูงาน กกท. ภาค 3 นครราชสีมา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สถานกีฬาและสุขภาพ มทส. เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา นำโดย รศ. ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.วีรวัชร์ ทองยอดดี หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ และบุคลากรสถานกีฬาและสุขภาพร่วมเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ กกท. ภาค 3 ดังกล่าวด้วย ในการนี้ สถานกีฬาและสุขภาพ มทส. ได้รับเกียรติอย่างสูงจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ในการให้การต้อนรับ นำโดย นายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา นายเชวงพจน์ ครองธานินทร์ หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค นายสราวุธ กุสุมถ์ หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การให้บริการ และแผนการดำเนินงานหารายได้ หลังจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร ทีมงานจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ในการนำเยี่ยมชมพื้นที่ต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการภายใน สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

โครงการรวมพลคนรักสุขภาพ

BMI Contest 2022

SHC BMI Contest 2022

          กิจกรรมประกาศรายชื่อผู้มีพัฒนาการของร่างกายโครงการรวมพลคนรักสุขภาพ SHC BMI Contest 2022

โครงการรวมพลคนรักสุขภาพ

การอบรมลดน้ำหนักอย่างไรให้ได้ผล

          ครงการรวมพลคนรักสุขภาพ SHC Next Normal 2022 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ลดน้ำหนักอย่างไรให้ได้ผล โดย คุณเสาวรัตน์ โวลเกอร์ (โค้ชเจน) วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. ทาง Zoom Meeting ID: 939 645 5903

แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจเช็คครุภัณฑ์ประจำปีสถานกีฬาและสุขภาพ

<!---->

ตรวจสอบสถานะสนามกีฬาและพื้นที่

X