หน้าแรก

หน้าแรก

ประมวลภาพกิจกรรม

Congratulations to Asst.Prof. Dr. Benjawan Rodjanadid on her best presentation

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

อ่านเพิ่มเติม »
X