สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับเหรียญทอง และเหรียญทองแดง ในการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X