สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์Previous
Next
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission (รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย)
Read More »

X