สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

Previous
Next
ขอแสดงความยินดีกับอ. ทพญ.ธนาภรณ์ มงคลงามเจริญ และอ. ทพญ.ขอขวัญ จริยะธีรวงศ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทันตแพทย์ ประจำสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสล

อ่านเพิ่มเติม »
กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่ 2/2564 สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่ 2/2

อ่านเพิ่มเติม »
ขอแสดงความยินดี กับทันตแพทย์หญิงเกื้อกูล ประกอบกิจ บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 ได้รับรางวัล “บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2564”

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับทันตแพทย์หญิงเกื้อกูล ประกอบกิจ บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม »
บทความเรื่อง “บทบาทของสถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์กับการเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล”

บทความเรื่อง “บทบาทของสถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์กับการเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล”

อ่านเพิ่มเติม »
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์กฤชพิชญากรณ์ สังหารได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนระดับ เมธีการสอน (Fellow)

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์ กฤชพิชญากรณ์ สังหาร อาจารย์ประจำสาขาวิช

อ่านเพิ่มเติม »

october 2021

No Events

X