สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

Previous
Next

ข่าว/กิจกรรม

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (มทส.) ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.พรศิริจงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทคณาจารย์ประจํา

Facebook

X