สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

Previous
Next

ข่าว/กิจกรรม

วิศวกรรมศาสตร์ มทส. ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ มทส. ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล EdPEx200, TABEE และ ABET ทั้งระดับหลักสูตรสาขาวิชา และระดับสำนักวิชา
Read More »

Facebook

Location

X