สำนักวิชาแพทยศาสตร์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

Previous
Next
Previous
Next

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 โควตาพื้นที่)
Read More »

april, 2021

09apr3:21 pm3:21 pmพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 10 (รุ่นปีการศึกษา 2558) ประจำปีการศึกษา 2563

X