สุรสัมนาคาร

ห้องสุรนารี

ห้องสุรนารี ชั้น 2 พื้นที่ 525 ตร.ม. ขนาดความจุดังนี้

        ราคาหน่วยงานภายใน 5,000 บาท/วัน

        ราคาหน่วยงานภายนอก 8,000 บาท/วัน

– จัดแบบ U Shape 150 Packs

– จัดแบบ Class Room 300 Packs

– จัดแบบ Theatre 600 Packs

– จัดแบบ Banquet 350 Packs

ห้องวีไอพี 1 , 2 , 3

ห้องวีไอพี ชั้น 1 จำนวน 3 ห้อง พื้นที่ 128 ตร.ม./ห้อง ขนาดความจุดังนี้

        ราคาหน่วยงานภายใน 2,500 บาท/วัน

        ราคาหน่วยงานภายนอก 3,000 บาท/วัน

– จัดแบบ U Shape 50 Packs

– จัดแบบ Class Room 70 Packs

– จัดแบบ Theatre 120 Packs

– จัดแบบ Banquet 80 Packs

ห้องพัก

ห้องพัก

ห้องพัก

ห้องพัก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

สุรสัมมนาคารจะเป็นศูนย์ประชุมสัมมนาที่สนับสนุนการบริการวิชาการที่เป็นเลิศภายในจังหวัดนครราชสีมา

พันธกิจ

สุรสัมมนาคารเป็นหน่วยงานให้บริการด้านห้องพัก ห้องประชุมสัมมนาเพื่อสนับสนุน  ด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ภารกิจ

สุรสัมมนาคารเป็นสถานที่รองรับการให้บริการจัดการประชุม สัมมนา อบรม และบริการห้องพัก โดยมีสถานที่อำนวยความสะดวกและให้บริการ ดังนี้

  1. การให้บริการห้องพักจำนวน 129 ห้องพัก แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1.1      ห้องมาตรฐาน (Standard Room)

1.2      ห้องซูพรีเรีย (Superior Room)

1.3      ห้องลักชัวรี่ (Luxury Room)

1.4      ห้องดีลักซ์ (Deluxe Room)

1.5      ห้องสวีท แบบ 2 ห้องนอน (Suite Room)

  1. การให้บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา ดังนี้

2.1      ห้องสุรนารี

2.2        ห้องวีไอพี

2.3        ห้องสัมมนา

  1. การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีสถานที่ให้บริการดังนี้

3.1      ห้องอาหารครัวสุระ

3.2      ห้องมิตรภาพ

  1. การให้บริการสระว่ายน้ำ
  2. การให้บริการซักรีดเสื้อผ้า
  3. การให้บริการจัดตกแต่งสถานที่ หรือจัดดอกไม้
  4. การให้บริการทำความสะอาดทั่วไป

 

X