สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ มทส.

มีแต่เวลาเหรอครับที่ว่าง…..<3สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ :: ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เมื่อ วันพุธที่ 25 กันยายน 2019

ข่าวสาร

สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา/วิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดประสบการณ์ทางการศึกษาในระดับสากล

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

กิจกรรม

AAPPS-DACG Workshop on Astrophysics, Cosmology and Gravitation

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X