สาขาวิชาฟิสิกส์ร่วมกิจกรรม “SUT Physics career path: find your career path เรียนฟิสิกส์แล้วทำอะไรได้บ้าง?”

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี น้องๆมัธยม และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมพบปะและพูดคุยกับรุ่นพี่ในสายงานอาชีพต่างๆ
ในกิจกรรม “SUT Physics career path: find your career path เรียนฟิสิกส์แล้วทำอะไรได้บ้าง?”

ตอนที่ 2 นักวิจัยในอุตสาหกรรม

พบกัน : วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น.
ผ่านทาง Zoom
ID: 992 1916 5850
Passcode : 456165
และ Facebook page : School of Physics, SUT

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพเพื่อนักศึกษาส่งเสริมโดยคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นอกจากกิจกรรมนี้แล้ว ทางสาขาฟิสิกส์ ยังมีรายวิชา “Introduction to Physics World ” ในหลักสูตรเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักเห็นแนวทางการประกอบอาชีพ และสาขาแขนงต่างๆ ในวิชาฟิสิกส์อีกด้วย

X