ข่าวสาร

สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา/วิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดประสบการณ์ทางการศึกษาในระดับสากล

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X