หน้าแรก

หน้าแรก

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจ ด้านความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาแนวคิด องค์ความรู้ และทักษะความเป็นผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภารกิจหลัก

 

” Fail Faster, Succeed Sooner.”

ข่าว/กิจกรรม

รวบรวมข่าวสารและบทความการจัดกิจกรรมในการสนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา 

SEDA พื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับนักศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ สู่การสร้างนวัฒกรรมใหม่

วิดีโอ

ติดต่อเรา

X