สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เกี่ยวกับเรา

Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

กิจกรรม

october, 2020

No Events

ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellent)

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร
Previous
Next
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช
Previous
Next

ติดต่อเรา

สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์: 044-224-149  โทรสาร: 044-224-150
e-mail: kuntee@g.sut.ac.th

X