สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

อ่านข่าว »

กิจกรรม

february

No Events

march

No Events

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agricultural & Innovation Center)

ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellent)

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร
Previous
Next
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช
Previous
Next

ติดต่อเรา

สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์: 044-224-149  โทรสาร: 044-224-150
e-mail: kuntee@g.sut.ac.th

X