สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564

การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง
1. เทคโนโลยีด้านการแพทย์ครบวงจร
2. เทคโนโลยีด้านเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
3. เทคโนโลยีด้านยานยนต์และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ
4. เทคโนโลยีด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5. เทคโนโลยีด้านดิจิทัล
6. เทคโนโลยีด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House
8. เทคโนโลยีด้านอาหารแห่งอนาคต
9. เทคโนโลยีด้านการบินและโลจิสติกส์
10 เทคโนโลยีด้านวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม

📌 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563
📌.อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม-ประจำปี-2564

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเกษตร
02-579-1370 ต่อ 404,405

X