Home

Home

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถานวิจัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Click Here
Click Here
หน่วยวิจัย โรคติดเชื้อ Helicobacter pylori และมะเร็งกระเพาะอาหาร
Click Here
Previous
Next

ข่าวทุนประชาสัมพันธ์/ กิจกรรม

รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ในประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)”

รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้

Read More »

ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศัก

Read More »

VDO ประชาสัมพันธ์

X