ภาพกิจกรรม กีฬาเพื่อสุขภาพสู้ภัยโควิค-19

ภาพกิจกรรม กีฬาเพื่อสุขภาพสู้ภัยโควิค-19

กีฬาสู้ภัยโควิด 19

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดกิจกรรมกีฬาสู้โควิด 19
เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของบุคลากร ในช่วงวิกฤตโควิด 19 เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

วิ่งสู้โควิด 19

วอลเลย์บอลสู้ภัยโควิด 19

ฟุตบอล 5 คน สู้โควิด 19

มทส. ชวนปั่นสู้ภัยโควิด19

เปตอง สู้ภัยโควิด 19

เทนนิสสู้ภัยโควิด 19

บาสเกตบอล 3 คน สู้ภัยโควิด 19

X