คณาจารย์

Dr.Arfat Ahmad Khan


Lecturer
arfat@g.sut.ac.th
0-44-22-4702
Fax. 4494

Asst.Prof.Dr.Kanchala Sudtachat


Lecturer
kanchala@sut.ac.th
0-44-22-4708
Fax. 4613

Ms.Janjira Aphirakmethawong


Lecturer
janjira@sut.ac.th
0-44-22-4881
Fax. 4494

Dr.Jittima Varakul


Lecturer
jittima@sut.ac.th
0-44-22-4678
Fax. 4494

Mr.Perawat Boonpuek


Lecturer
perawat@sut.ac.th
0-44-22-4552
Fax. 4411

Dr.Prasert Aengchuan


Lecturer
prasert.a@sut.ac.th
0-44-22-4272
Fax. 4494

Asst.Prof.Dr.Wanwanut Boongsood


Lecturer, Chair
wanwanut@sut.ac.th
0-44-22-4676
Fax.4494

Dr.Worawat Lawanont


Lecturer
Worawat.Law@sut.ac.th
0-44-22-3566
Fax. 4494

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์


Lecturer, Associate Dean
somsaksi@sut.ac.th
0-44-22-4286
Fax. 4220

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

X