february, 2021

24feb9:59 am9:59 amประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

Event Details

ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564

ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1.https://nriis.nrct.go.th/ResearchFundListDetail_H.aspx?id=65563

2.https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8374

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถะบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ที่อยู่เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400 โทรศัพท์ 0 2610 5299 – 5331 โทรสาร 2610 5540 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mhesi.rgns@gmail.com

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01 ประกาศเปิดรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงาน อ.รุ่นใหม่ ปี 64.pdf
02 แบบเสนอทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่.doc
03 Research Grant for New Scholar.doc
04 แบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จำเป็น).docx
05 แบบฟอร์มหนังสือรับรองนักวิจัยที่ปรึกษา.docx

Time

(Wednesday) 9:59 am - 9:59 am

X