ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

อาคารวิชาการ 2 ชั้น 5

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ :  044-22-4626

โทรสาร :  044-22-4649

X