ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี

– ทุนเรียนดีระดับปริญญาตรี

– กองทุนเพื่อการศึกษา

– ทุนเงินยืมฉุกเฉิน

– ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา มทส.

– กองทุนค่าอาหารฯ(ค่าครองชีพ)

  • ระดับบัณฑิตศึกษา

– ทุนผู้มีศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา

– ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย

– ทุนกิตติบัณฑิต

  • การจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ทุนผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่

– ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

– ทุนมทส.ศักยบัณฑิต

– โควตาดนตรีและนาฏศิลป์

– โควตานักกีฬา

– ทุนศักยภาพ

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4422-3114 ถึง 5 , 0-4422-3129 โทรสาร 0-4422-3115

 

X